Всички посочени цени са без ДДС. Безплатна доставка на канцеларски материали в гр.София над 150 лв. без ДДС.

Всичко за офисапод един покрив

Общи условия

за ползване на уебсайта www.faleza.net

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. (1) Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между Фалеза офис 2000 ООД и посетителите на уебсайта www.faleza.net
(2) При отваряне на уебсайта посетителите се съгласяват с настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, като се задължават да ги спазват.

II. ДАННИ ЗА СОБСТВЕНИКА НА САЙТА

Чл. 2. (1) Фирмена информация за „Фалеза офис 2000“ООД :
Адрес на управление: гр. София, жк.Люлин бл.908 вх.Г ап.86
Адрес за кореспонденция: гр.София ул.Плана планина №9
Регистрация: СГС - Фирмено дело 1737/2001г.
Булстат: 130483890
Регистрация то ДДС: BG130483890
Управител: Илчо Димитров
Чл. 3. (1) Уебсайтът www.faleza.net предоставя на посетителите информация относно основната дейност, предоставяните услуги и цените за доставка на канцеларски материали  и офис консумативи от Фалеза офис 2000 ООД.

III. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 4. (1) Всички информационни страници и статии в сайта www.faleza.net са написани от нас и са изключителна интелектуална собственост на Фалеза офис 2000 ООД, освен в случаите когато е изрично споменато друго. Те са обект на закрила от Закона за авторското право и сродните му права и не могат да бъдат използвани по какъвто и да било начин без предварителното писмено съгласие на Фалеза офис 2000 ООД. Всяко нерегламентирано копиране или използване на информационни страници и статии без изричното разрешение на Фалеза офис 2000 ООД представлява нарушение на действащото българско законодателство.

IV. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 5. (1) С приемане на тези общи условия на сайта www.faleza.net  посетителите се съгласяват да бъдат идентифицирани след въвеждане на данни от тях самите и по тяхно желание, във формите за обратна връзка в сайта, чрез които отправят запитвания, въпроси или препоръки към сайта.
(2) При предоставяне от посетителите на лични данни през сайта, посетителите се съгласяват изрично с тяхното изпращане до сайта.
(3) Фалеза офис 2000 ООД ползва изпратените от посетителите име, електронна поща и данни на фирма или частно лице за фактура или  с цел да отговори на съобщенията им.Като например да изпрати оферта за доставка на канцеларски материали и офис консумативи, след като това е поискано от самите тях. Фалеза офис 2000 ООД  гарантира на своите посетители и клиенти  конфиденциалността на предоставената информация и лични данни.
(4) Не изпращаме мейл бюлетини с непоискани търговски или други рекламни съобщения, както и не ползваме вашите имена или електронна поща за каквито и да е други цели.
(5) Данни, подадени за регистрация за предоставяне на услуга или функционалност на сайта, ще се съхраняват законосъобразно с цел статистика и техническа възможност за предоставяне и справки;
(6) Фалеза офис 2000 ООД не съхранява предоставените от вас данни в никакви бази данни, на хостинг сървъра или на стационарни компютри.
(7) Фалеза офис 2000 ООД не споделя, не разкрива и не продава получените от вас данни на трети лица или фирми.
(8) В сайта www.faleza.net посетителите се съгласяват Фалеза офис 2000 ООД  да събира данни от прочитане на бисквитки, които представляват малки текстови файлове, които се изпращат от уеб сървъра към използвания от тях браузър и се съхраняват на тяхното устройство, за да може сайтът да го разпознава.
(9) Сесийните бисквитки се съхраняват временно в компютъра на посетителите и се изтриват в момента, в който затворят уебсайта. Бисквитките не съдържат никакви лични данни за посетителите на www.faleza.net

V. ИЗМЕНЕНИЯ В НАСТОЯЩИЯ ДОКУМЕНТ

Чл. 6. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Фалеза офис 2000 ООД по всяко време, като компанията се задължава да публикува и актуализира датата на документа. Измененията влизат в сила за всички посетители на www.faleza.net
от момента на публикуването им.

VI. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 7. (1) За неуредените въпроси в тези общи условия, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
Чл. 8. (1) Настоящите общи условия влизат в сила за всички посетители на www.faleza.net считано от 01.01.2019 г.

OK

Ползвайки този сайт, вие си съгласявате с
Общите условия и Декларацията за поверителност.